Quan hệ cổ đông

Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà

05/07/2019

Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 317-QĐ/TV của Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV chỉ định đồng chí Trịnh Trung Trưởng - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà.