Báo cáo tài chính đã được soát xét HDTC 01/01/2017 đến 30/06/2017

Vui lòng click vào link bên dưới để xem chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/0B7JDd9Gewnn2UHF3cFJYaTZzdlU/view?usp=sharing

 

Tin liên quan