Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 HDTC

Anh/Chị vui lòng click vào đường link bên dưới xem chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1FUjSkw_zd9KT2znFbl-m-UDOzift66DN/view?usp=sharing

Tin liên quan