Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 04 tháng 06 năm 2017 vừa qua, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức tại khách sạn Eden Star Saigon Hotel. Cuộc họp thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Tài chính kiểm toán và một số báo cáo quan trọng khác. Xuyên suốt cuộc họp, nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp thẳng thắng và thiết thực đã được nêu lên. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng đã bầu chọn ra được Hội đồng Quản trị mới, với những gương mặt lãnh đạo tài năng và nhiệt huyết, để tiếp tục lèo lái con thuyền HDTC hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm nay.

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ của hội đồng cổ đông và toàn thể nhân viên HDTC, hứa hẹn 1 năm kinh doanh phát triển bền vững, đầy hứng khởi, cùng “Hướng Đến Thành Công”.

 

Bà Đinh Ngọc Châu Hương – Cổ đông lớn của công ty (thứ 4, bên trái qua)

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HDTC

Toàn thể Ban Lãnh đạo và các thành viên tham dự

Tin liên quan