TỔNG QUAN

   Dự án đầu tư xây dựng cao ốc chung cư An Phú:

 

Vị trí: là dự án thành phần thuộc khu B khu đô thị An Phú – An Khánh, do Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư.

-          Diện tích khuôn viên: …… m2.

-          Diện tích đất xây dựng:             m2, chiếm   %.

-          Diện tích cây xanh      :               m2, chiếm   %.

-          Diện tích đất giao thông nội bộ, bãi xe:            m2, chiếm  %.

-          Dân số:      người.

-          Tổng số căn hộ:

-          Tổng diện tích sàn xây dựng:      m2.

-          Diện tích sàn căn hộ: m2.

-          Diện tích sàn thương mại – dịch vụ: m2.

Tình hình triển khai: đã hoàn thành công tác đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2005.

 

*  Dự án đầu tư xây dựng cao ốc chung cư An Khánh:

Vị trí: là dự án thành phần thuộc khu A khu đô thị An Phú – An Khánh, do Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư.

-          Diện tích khuôn viên   : 3.014 m2.

-          Mật độ xây dựng         : 42%.

-          Diện tích cây xanh      :               m2, chiếm   %.

-          Diện tích đất giao thông nội bộ, bãi xe:            m2, chiếm  %.

-          Dân số:      người.

-          Tổng số căn hộ:

-          Tổng diện tích sàn xây dựng:      m2.

-          Diện tích sàn căn hộ: m2.

-          Diện tích sàn thương mại – dịch vụ: m2.

Tình hình triển khai: đã hoàn thành công tác đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2004

VỊ TRÍ

TIỆN ÍCH