Quá trình hình thành

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ

Giới thiệu về HDTC

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà hiện nay, tiền thân là "Ban Quản lý công trình nhà ở" trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng. Để khắc phục tình trạng bao cấp về nhà ở, chuyển sang cơ chế xã hội hoá việc xây dựng nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ngày càng tăng của nhân dân và cán bộ công nhân viên thành phố. Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng quyết định số 286/QĐ-UB ngày 22/12/1984 thành lập "Công ty Phát Triển nhà ở Thành phố", với số vốn được cấp là 20.000.000 đồng và số CBCNV ban đầu là 15 người trực thuộc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng nhằm mục đích xã hội hoá công tác phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố.

1984

Ngày 22/12/1984, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng quyết định số 286/QĐ-UB thành lập "Công ty Phát Triển nhà ở Thành phố" 

1991

Ngày 14/3/1991, Ủy ban nhân dân đã có quyết định số 65/QĐ-UB đổi tên Công ty Phát triển nhà ở thành Công ty Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà – trực thuộc Sở Nhà Đất.

1992

Ngày 15/12/1992, Chính thức được công nhận là Doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi là Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà theo Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 15/12/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố với các chức năng chủ yếu là kinh doanh nhà, xây dựng nhà, thiết kế nhà ở quy mô nhỏ, vừa và kinh doanh vật liệu xây dựng. 

1997

Thành lập Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Công ty Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà chuyển từ Sở Nhà Đất về là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn.

2005

Ngày 02/12/2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 6110/QĐ-UBND chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà 100% vốn nhà nước, chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đây là đơn vị đầu tiên của Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn chuyển đổi thành mô hình TNHH một thành viên, trực thuộc công ty mẹ là Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn 

2015

Ngày 09/12/2015, Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 6570/QĐ – UBND phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà thành công ty cổ phần.

2016

Chính thức trở thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà vào ngày 29/04/2016 với tỷ lệ 70:30, trong đó vốn sở hữu của nhà nước chiếm 30%.

Tên giao dịch:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ
Tên tiếng Anh: HOUSING DEVELOPMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt    : HDTC
Trụ sở chính  : 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại      : (028) 6291 6901  - Fax   : (028) 6291 6900
Website         : www.hdtc.com.vn - Email: info@hdtc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300446236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/04/2006 và thay đổi lần thứ 08 ngày 29/04/2016.

Vốn điều lệ: 2.241.900.000.000 VNĐ (hai nghìn hai trăm bốn mươi mốt tỷ chín trăm triệu đồng)

Người đại diện pháp luật: Ông Đinh Trường Chinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.