Happy New Year 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ - HDTC
Kính chúc Quý khách một năm mới nhiều thành công và may mắn

---

HOUSING DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY - HDTC
Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

 

Tin liên quan

HDTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

26/04/2018

Ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, các cổ đông, cùng toàn thể nhân viên HDTC và các khách mời quan trọng.