HDTC hưởng ứng Ngày quốc tế bảo vệ tầng Ozone

Với tinh thần hành động vì môi trường, nhân viên tại HDTC được khuyến khích trồng nhiều cây xanh trong văn phòng làm việc, giảm thiểu lượng rác thải và sử dụng tiết kiệm giấy. Do đó cuộc thi cũng xoay quanh ba tiêu chí này và được hưởng ứng sôi nổi trong suốt một tuần vừa qua. 

Bảng thông báo kết quả của cuộc thi “Góc làm việc xanh”

Bảng thông báo kết quả của cuộc thi “Góc làm việc xanh”

 Bài thi của Chị Trương Thu Hồng – Ban Kiểm soát xây dựng

Bài thi của Chị Trương Thu Hồng – Ban Kiểm soát xây dựng

Bài thi của Chị Trần Thị Kim Hương – Tổ thư ký ban TGĐ

Bài thi của Chị Trần Thị Kim Hương – Tổ thư ký ban TGĐ

Bài thi của Chị Nguyễn Thị Kim Uyên – Phòng Truyền thông

Bài thi của Chị Nguyễn Thị Kim Uyên – Phòng Truyền thông

Đến nay, tiêu chí của cuộc thi đã trở thành một thói quen trong làm việc, sinh hoạt và dần hình thành nên văn hóa chung trong tập thể HDTC.

Đối với Anh Đinh Trường Chinh, ý thức bảo vệ môi trường là điều Anh quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm vừa qua, Anh luôn đồng hành cùng tập thể HDTC thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa bảo vệ môi trường ngay từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất trong văn phòng làm việc, cũng như những đóng góp vì môi trường chung của cộng đồng.

 
 

Tin liên quan

HDTC và hành trình vì cộng đồng

07/08/2019

Với phương châm “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội” từ chủ tịch Đinh Trường Chinh, trong 35 năm hình thành và phát triển, HDTC đã và đang triển khai các chương trình từ thiện mang tính thiết thực với nhiều chuỗi hoạt động trải dài khắp các vùng miền Tổ quốc.