HDTC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, các cổ đông, cùng toàn thể nhân viên HDTC và các khách mời quan trọng.

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017, đánh giá những thành tựu và các mặt còn hạn chế trong năm 2017 để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động kinh doanh năm 2018 . Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về dự kiến phân chia cổ tức năm 2017, phương án phân chia cổ tức năm 2018; sửa đổi điều lệ cho phù hợp tình hình thực tế tại Công ty, kế hoạch năm 2018 và một số định hướng lớn đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh công ty những năm tiếp theo…

Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu Hội Đồng Quản Trị đưa ra, tiếp tục khẳng định vị thế công ty trên thị trường bất động sản Việt Nam, nâng cao mạnh mẽ tầm vóc, sức mạnh của công ty với doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ cho đến năm 2020.

 

Không khí trang trọng tại cuộc họp

Ông Lê Thành Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT – đại diện vốn nhà nước tại HDTC

Ông Đinh Trường Chinh – Chủ tịch HĐQT công ty HDTC đang tiến hành bỏ phiếu

Các cổ đông tiến hành biểu quyết

Bà Đinh Ngọc Châu Hương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR – Cổ đông lớn của HDTC

Tin liên quan