TỔNG QUAN

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2, thành phố  Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 và giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở theo Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/08/1999.

Theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

Diện tích khu đất: 312.130,70 m2. (trong đó, đất trong đơn vị ở là 309.907,70 m2, đất ngoài đơn vị ở là 2.223,00 m2)

Cơ cấu sử dụng đất:

1. Đất đơn vị ở: 309.907,70 m2 chiếm 99,29%. Trong đó:

  • Đất ở: 156.050 m2, chiếm 50%, gồm:

+ Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự, nhà cải tạo):131.716,00 m2, chiếm 42,2%.

+ Đất ở cao tầng (5÷20 tầng): 24.334,00 m2, chiếm 7,80%.

  • Đất công trình công cộng: 33.285 m2, chiếm 10,66%, gồm:

+  Trường cấp I, II: 25.377 m2.

+  Nhà trẻ             :   7.908 m2. 

  • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 20.184 m2, chiếm 6,47%.
  • Đất giao thông, sân bãi            : 100.389 m2, chiếm 32,16%.
  • Dân số                                      : 6.612 người.
  • Mật độ xây dựng bình quân     : 35,39%.

2. Công trình công cộng:

  • Trường mẫu giáo:

+ Diện tích khuôn viên            : 7.908 m2. 

+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%

+ Tầng cao tối đa                    : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

  • Trường cấp I, II:

+ Diện tích khuôn viên            : 25.377 m2. 

+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 30%

+ Tầng cao tối đa                    : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

3. Đất ngoài đơn vị ở: 2.223,00 m2, chiếm 0,71%. Trong đó:

Văn phòng (lô 7A)

+ Diện tích khuôn viên            :  552 m2. 

+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 35%

+ Tầng cao tối đa                    : 05 tầng.

Văn phòng (lô 7B)

+ Diện tích khuôn viên            :  1.671 m2. 

+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 35%

+ Tầng cao tối đa                    : 10 tầng.

VỊ TRÍ

Thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú và phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

TIỆN ÍCH

Công viên cây xanh, trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường cấp I-II, văn phòng

Dự án cùng loại