TỔNG QUAN

1. Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố thỏa thuận theo Công văn số 1810/QHKT-ĐB2 ngày 21/05/2003 và Công văn số 1585/QHKT-ĐB2 ngày 21/7/2005.

3. Diện tích khu đất: 98.460,00 m2.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

- Đất công trình công cộng : 59.402 m2, chiếm 60,33%.

- Đất vườn hoa - cây xanh :   3.105 m2, chiếm   3,15%.

- Đất giao thông, bãi xe      : 35.593 m2, chiếm 36,52%.

- Mật độ xây dựng              : tối đa 30% - 40%. (từng lô đất dự án).

- Tầng cao bình quân         : 20 tầng.

Khu E được phân thành các lô cao tầng, cụ thể như sau:

  • Cao ốc văn phòng (Lô E1): gồm 03 cao ốc E1A (4.205m2) – E1B (4.119m2) – E1C (4.119m2)

+ Diện tích khuôn viên         : 12.443 m2.

+ Mật độ xây dựng               : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                           : khoảng 20 tầng.

  • Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Lô E2):

+ Diện tích khuôn viên          : 10.039 m2

+ Mật độ xây dựng                : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                            : khoảng 20 tầng.

  • Trung tâm kiểm soát tần số khu vực II (lô E3):

+ Diện tích khuôn viên        : 5.047 m2

+ Mật độ xây dựng              : khoảng 30%

+ Tầng cao                          : 7 tầng.

  • Cao ốc văn phòng cho thuê (lô E4):

+ Diện tích khuôn viên        : 7.539 m2

+ Mật độ xây dựng              : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                           : khoảng 20 tầng.

  • Cao ốc văn phòng cho thuê (lô E5):

+ Diện tích khuôn viên        : 5.494 m2. 

+ Mật độ xây dựng              : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                           : khoảng 20 tầng.

  • Văn phòng cho thuê (lô E6):

+ Diện tích khuôn viên        : 10.300 m2

+ Mật độ xây dựng              : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                           : khoảng 20 tầng.

  • Cao ốc văn phòng (lô E7):

+ Diện tích khuôn viên        : 8.540 m2

+ Mật độ xây dựng              : từ 30% ÷40%.

+ Tầng cao                           : khoảng 20 tầng.

VỊ TRÍ

Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

TIỆN ÍCH

Dự án cùng loại