TỔNG QUAN

1. Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch – Kiến trúc  thỏa thuận tại Công văn số 206/QHKT- ĐB2 ngày 21/01/2003 và Công văn số 1717/QHKT- ĐB2 ngày 04/08/2005.

3. Diện tích khu đất: 25,4979 ha.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

  • Đất XD nhà ở                      : 11,8113 ha,chiếm 46.32%.
  • Đất công trình công cộng    : 4,1392 ha,chiếm 16,23%.
  • Đất cây xanh - TDTT           : 2,5630 ha,chiếm 10,06%.
  • Đất giao thông, sân bãi       : 6,9844 ha,chiếm 27,39%.
  • Dân số                                 : 5.916 người.
  • Mật độ xây dựng bình quân: 23,19%.
  • Tầng cao bình quân            : khoảng 4,4 tầng.

5. Công trình công cộng:

  • Trường mẫu giáo:

+ Diện tích khuôn viên         : 3.000,00 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa     : 35%

+ Tầng cao                           : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

  • Siêu thị:

+ Diện tích khuôn viên         : 36.265,00 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa     : 40%

+ Tầng cao                           : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

VỊ TRÍ

Thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

TIỆN ÍCH

Dự án cùng loại