TỔNG QUAN

1. Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, Bình An và Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 7226/QĐ-UBND ngày 06/06/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

3. Diện tích khu đất: 246.693,10 m2. trong đó, đất trong đơn vị ở là 230.989,10 m2; đất ngoài đơn vị ở là 15.704,00 m2.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

  • Đất đơn vị ở: 230.989,10 m2 m2 chiếm 93,63%. Trong đó:

- Đất ở: 102.548 m2, chiếm 41,57%, gồm:

+ Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố):18.934,00 m2.

+ Đất ở chung cư cao tầng             : 83.614,00 m2.

- Đất công trình công cộng                         : 18.484,00 m2, chiếm 7,49%, gồm:

+  Trường học                                  :  9.602,00 m2.

+  Nhà trẻ                                         :    3.524,00 m2

+  Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ: 3.069,00 m2.

+  Trung tâm y tế dự phòng              :  2.289,00 m2.

          - Đất công viên, cây xanh, TDTT                 : 48.381,00 m2, chiếm 19,61%.

- Đất giao thông                                           : 61.576,10 m2, chiếm 24,96%.

- Dân số                                                       : 11.648 người.

- Mật độ xây dựng:

+ Khu nhà ở thấp tầng: khoảng 75%.

+ Khu nhà ở cao tầng: khoảng 38%.

  • Công trình công cộng:

- Nhà trẻ - mẫu giáo:

+ Diện tích khuôn viên        : 3.524 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : 40%

+ Tầng cao tối đa               : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

- Trường học (tiểu học hoặc kết hợp trung học cơ sở):

+ Diện tích khuôn viên       : 9.602 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : 40%

+ Tầng cao tối đa               : 04 tầng (trệt + 03 lầu)

- Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ:

+ Diện tích khuôn viên        : 3.069 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : 30%

+ Tầng cao tối đa                : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

- Trung tâm y tế dự phòng:

+ Diện tích khuôn viên        : 2.289 m2. 

+ Mật độ xây dựng              : 40%

+ Tầng cao tối đa                : < 04 tầng.

  • Đất ngoài đơn vị ở: Đất tôn giáo 15.704,00 m2 chiếm 6,36%.

VỊ TRÍ

Thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, Bình An và Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

TIỆN ÍCH

Dự án cùng loại