Merry Christmas 2017

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC
Kính chúc Quý khách và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Housing Development and Trading Joint Stock Company - HDTC
Wishing you and your family peace and happiness in the coming Christmas.

www.hdtc.com.vn

Tin liên quan

HDTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

26/04/2018

Ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, các cổ đông, cùng toàn thể nhân viên HDTC và các khách mời quan trọng.