Quyết định: "Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - Xí nghiệp Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật".

Tin liên quan