Raemian City - Thành phố trong lòng thành phố

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC)

(trích từ Báo Người Đô Thị)

 

 

Tin liên quan