Thông báo: "Tham gia tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Khu căn hộ cao tầng Raemian City".

Anh/Chị click vào đường link sau để xem tài liệu:

Thư mời + kế hoạch tham gia tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Khu căn hộ cao tầng Raemian City:

https://drive.google.com/file/d/1Pb9SSfKJ8NEBxAdH4D1V8txAeWMBa0C4/view?usp=sharing

 

Tin liên quan