Danh mục

Công đoàn Công ty CP Phát Triển & Kinh Doanh Nhà HDTC tổ chức đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028

02/06/2023

Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn Công đoàn Công ty Cổ phần Phát Triển & Kinh Doanh Nhà (HDTC) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNV-LĐ, chăm lo việc làm, đời sống của CNV-LĐ Công ty, tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng hành, phát triển doanh nghiệp bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanhNghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên. Tham dự Đại Hội có đồng chí  Trịnh Trung Trưởng, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Phát Triển và Kinh Doanh Nhà, đồng chí Lê Thị Thanh Ngân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn; Đồng Chí Nguyễn Văn Út, phó Tổng giám đốc công ty, đồng chí Nguyễn Minh Thọ, phó Tổng giám đốc và gần 100 đại biểu chính thức tham dự.

Ngày 2-6-2023, công đoàn Công ty Cổ phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà HDTC đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

       Đại hội Công đoàn công ty CP Phát Triển và Kinh Doanh Nhà HDTC khóa VII

Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn là 137  và được tổ chức thành 01 công đoàn khối ( gổm 8 Tổ công đoàn phòng/ban), 01 tổ công đoàn Công ty con và 04 tổ công đoàn bộ phận. Công đoàn Công ty đã có phân công cán bộ công đoàn theo dõi, phụ trách công tác công đoàn tại các bộ phận.

- Công đoàn Công ty luôn đặt ra mục tiêu phát triển đoàn viên công đoàn phù hợp với lực lượng lao động tại đơn vị để nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan và chủ quan nên chưa thực hiện được mục tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ VI, công đoàn Công ty HDTC đã chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, hướng đến NLĐ; luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn  Công ty CP Phát Triển và Kinh Doanh Nhà  khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2023 đề ra với mục tiêu “ DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, THIẾT THỰC ”. Sau gần 07 năm triển khai thực hiện, Công đoàn Công ty đã đạt được kết quả cụ thể như : bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, thực hiện công tác an sinh xã hội; tham gia phòng, chống dịch, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; đóng góp hơn 90 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch Covid 19 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu, TP. Thủ Đức..; xây dựng 6 cầu tại Xã Hoà Khánh Tây, Huyện Đức Hoà Long An; xây dựng trường THPT Võ Văn Tần ở Long An,cấp học bổng cho trẻ em khó khan do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức ,….

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị thành viên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

Chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các phát sinh trong quan hệ lao động; đồng thời tiếp thu giải đáp ý kiến, nguyện vọng của NLĐ, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy định phù hợp với tình hình thực tế của các  đơn vị trực thuộc Công ty.

Nhờ vậy, quyền lợi của NLĐ được đảm bảo, việc làm, tiền công, tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc của NLĐ từng bước được cải thiện và nâng cao. Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình đoàn viên, NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đi tham quan, nghỉ dưỡng….dành cho đoàn viên công đoàn công ty.

Bên cạnh đó, công đoàn đã tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Công đoàn  luôn đặt ra mục tiêu phát triển đoàn viên công đoàn phù hợp với lực lượng lao động tại đơn vị để nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ theo phát động của Đảng ủy Công ty. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp.


         Đồng chí Trịnh Trung Trưởng, bí thư Đảng Ủy  Công ty , phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Trung Trưởng, bí thư Đảng ủy công ty CP Phát Triển và Kinh Doanh Nhà - HDTC đã chỉ đạo: Hiện nay 60% nhân lực của Công ty chưa phải là đoàn viên Công đoàn. Do đó, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải đổi mới phương thức, nội dung để tạo điều kiện thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng. Thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ Công ty và kết luận, nghị quyết các các cấp lãnh đạo. Xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh. Sơ kết, tổng kết tháng, quý, năm để điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp. Qua đó biểu dương, khen thưởng nhằm động viên tinh thần đòa viên và thu hút người lao động tham gia vào tổ chức.

Tại đại hội, các đại biểu tham gia đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng, phát triển nguồn lực con người, thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu, chiến lược phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, ban ngành để đưa Công ty vượt qua các khó khăn trong giai đoạn khó khan chung của đất nước hiện nay.