• Sản phẩm nổi bật đang chào bán

 • Đang rao bán nền dự án An Sương

  Đang rao bán nền dự án An Sương

 • Tin mới nhất

 • Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Phát Triển và Kinh doanh nhà

  Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Phát Triển và Kinh doanh nhà

 • Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty CP Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty CP Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

 • Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty CP Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

  Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty CP Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

 • Tờ trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

  Tờ trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

 • THÔNG BÁO V/v: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

  THÔNG BÁO V/v: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

 • Dự án nổi bật

 • DỰ ÁN TRỤ SỞ - CAO ỐC VĂN PHÒNG HDTC

  DỰ ÁN TRỤ SỞ - CAO ỐC VĂN PHÒNG HDTC

 • CAO ỐC ĐÔNG HƯNG 1 & 2

  CAO ỐC ĐÔNG HƯNG 1 & 2

 • KHU CHUNG CƯ 5 TẦNG AN SƯƠNG - Q.12

  KHU CHUNG CƯ 5 TẦNG AN SƯƠNG - Q.12

 • CHỢ AN SƯƠNG - KHU DÂN CƯ AN SƯƠNG

  CHỢ AN SƯƠNG - KHU DÂN CƯ AN SƯƠNG

 • CHUNG CƯ 6 TẦNG (C1-C4)

  CHUNG CƯ 6 TẦNG (C1-C4)