Dự án An Phú - An Khánh

Đang cập nhật...

Dự án An Phú - An Khánh

Đang cập nhật...

Dự án An Phú - An Khánh

Đang cập nhật...

Dự án An Phú - An Khánh

Đang cập nhật...

Dự án An Phú - An Khánh

Đang cập nhật...

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà hiện nay, tiền thân là “Ban Quản lý công trình nhà ở” trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng. Ngày 22/12/1984, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng quyết định số 286/QĐ-UB thành lập "Công ty Phát Triển nhà ở Thành phố" 

 

Xem thêm 

DỰ ÁN NỔI BẬT